Saopštenje za javnost 17.10.2017

Predsedništvo Konsultativnog veća za zajednice

Priština, 17 oktobar 2017

Zgrada Skupštine, sala N-225

Predsedništvo Saveta i šefovi radnih grupa održali su danas sastanak na kome su razgovarali o pripremama za organizaciju regionalne konferencije sa temom „Zaštita i unapređenje ljudskih prava i nevećinskih zajednica“. Konferenciju će 26. oktobra 2017. organizovati Konsultativni savet za zajednice. Tokom diskusije bilo je konkretnih predloga da se na ovu konferenciju pozovu i drugi učesnici, kao i predložena je dopuna izmene dnevnog reda konferencije, sa kojim su se predlozima saglasili svi učesnici sastanka.