Saopštenje za javnost 18.12.2017

Konsultativno veće za zajednice

Priština, 18 decembar 2017

Konsultativno veće za zajednice je na radionici održanoj 15-17 decembra 2017. godine razmotrilo predlog godišnjeg plana rada Saveta za 2018. Tokom rada u radionici, članovi su radili u radnim grupama, gde je svaka radna grupa dala svoj doprinos kroz dostavljanje konkretnih predloga za kompletiranje i finalizaciju godišnjeg plana rada. Radionicu je podržala Ambasada Švajcarske na Kosovu.

?
?