Saopštenje za javnost 21.04.2016

Konsultativno veće za zajednice

Priština, 21 april 2016

U okviru projekta „Jačanje i održivost Konsultativnog saveta za zajednice“ koji podržava Ambasada Kraljevine Norveške u Prištini, Konsultativno veće za zajednice organizovalo je danas sastanak sa Akreditovanim organizacijama predstavnika zajednica (CRO). Na ovom sastanku predsedavajući Saveta g. Darko Dimitrijević, šefovi radnih grupa g. Medždin Saliji, g. Lendrit Ćeli, gđa. Esin Šiško, g. Fergap Zaimi kao i g. Gazmen Salijević, član Radne grupe za jezička pitanja, je pred predstavnicima akreditovanih organizacija i ostalim učesnicima sastanka detaljno predstavio rad i aktivnosti Saveta i radnih grupa u dvogodišnjem mandatu. Nakon sastanka, predstavnici nevladinih organizacija g. Aleksandar Trajković, i g. Sahit Kandić je u svojim diskusijama pokrenuo pitanja kako u oblasti obrazovanja tako i upotrebe službenih jezika na Kosovu. Predsedavajući Saveta je ponudio odgovore na dva postavljena pitanja, kao i istakao da će Konsultativno veće za zajednice nastaviti sa radom i aktivnostima, kao i do sada, u preostala tri meseca do kraja mandata, sa ciljem da razmatranje i adresiranje pitanja koja su od interesa za zaštitu i unapređenje prava zajednica i njihovih pripadnika u Republici Kosovo.