Saopštenje za javnost 21.11.2017

Radna grupa za jezička pitanja

Vitomirica, dana 21 novembar 2017

Radna grupa za jezička pitanja je u saradnji sa Kancelarijom Poverenika za jezike 21. novembra 2017. godine organizovala i održala okrugli sto na temu „Pristup lokalnih medija i civilnog društva u upotrebi i promociji službenih jezika u opštini“ ‘.

Predsednica Radne grupe za jezička pitanja gđa. Sanja Vuković je bila moderator okruglog stola koji je održan u Vitomirici. Na okruglom stolu su učestvovali predstavnici civilnog društva i lokalnih medija regiona Peć.