Saopštenje za javnost 22.01.2015

Radna grupa za jezička pitanja

Priština, 22 januar 2015
Zgrada Skupštine, sala N-10

Radna grupa za jezička pitanja održala je danas prvi redovni sastanak za 2015 godinu, kojim je predsedavao g. Taner Gucluturk. Na sastanku su članovi grupe u svojim diskusijama predstavili nekoliko slučajeva u opštinama u kojima su se suočili sa nepoštovanjem zakona o službenoj upotrebi jezika od strane opštinskih institucija. Članovi su se složili da će na narednom sastanku ovo pitanje biti detaljnije obrađeno. Nakon sastanka, članovi grupe razgovarali su o aktivnostima koje će se održati u 2015 godini.