Saopštenje za javnost 22.06.2017

Radna grupa za zakonodavstvo

Priština, 22 jun 2017

Zgrada Skupštine, sala N-225

Radna grupa za zakonodavstvo održala je danas sastanak na kojem su članovi radne grupe, u okviru javnih konsultacija, razmatrali Nacrt zakona o normativnim aktima. Nakon razmatranja, članovi radne grupe ocenili su nacrt zakona kao neophodan i dobro izrađen, od strane predlagača, Pravne kancelarije/Kabineta premijera, i da nisu imali dodatnih komentara i sugestija na njegov sadržaj.