Saopštenje za javnost 23.01.2018

Radna grupa za pitanja obrazovanja

Priština, 23 januar 2018

Predsednik Radne grupe za pitanja obrazovanja g. Lendrit Ćeli i član ove radne grupe gđa. Esin Šiško, danas je posetio javni univerzitet „Hasan Priština“, u Prištini. Domaćin skupa bio je prorektor za nastavu i studentska pitanja g. Naser Sahiti, sa kojim su razgovarali o poštovanju Administrativnog uputstva br. 09/2016 Primena afirmativnih mera i rezervisanih mesta za registraciju kandidata iz nevećinskih zajednica u javnim ustanovama visokog obrazovanja,

Tokom razgovora kako je g. Naser Sahiti, kao i predstavnici Radne grupe za pitanja obrazovanja, istakli su da je važno, kako za kandidate za upis pripadnika zajednica, tako i za univerzitet da se sprovode gore pomenuto administrativno uputstvo.