Saopštenje za javnost 23.02.2016

Konsultativno veće za zajednice

Priština, 23 februar 2016

Zgrada Skupštine, sala N-303

Konsultativno veće za zajednice, Radna grupa za pitanja jezika, u saradnji sa Kancelarijom poverenika za jezike, organizovala je danas zajednički sastanak sa ciljem obeležavanja Međunarodnog dana maternjeg jezika.

Predsednik Saveta g. Darko Dimitrijević je u svom obraćanju ovom prilikom istakao ulogu i doprinos Saveta u rešavanju pitanja upotrebe službenih jezika na lokalnom i centralnom nivou na Kosovu, kao i upućivanju preporuka Saveta institucijama. odgovoran za preduzimanje mera za sprovođenje Zakona o upotrebi jezika. Predsednik Radne grupe za jezička pitanja g. Taner Gucluturk je na početku svog izlaganja govorio o istoriji Međunarodnog dana maternjeg jezika, zatim je istakao neke od poteškoća koje se javljaju u praksi u vezi sa upotrebom službenih jezika na Kosovu, kao i predstavio rad i doprinos Radne grupe za pitanja jezika u radu na ovom pitanju.

Komesar za jezike g. Slaviša Mladenović je u svom govoru ocenio saradnju Konsultativnog veća za zajednice sa Kancelarijom poverenika za jezike i detaljno predstavio aktivnosti koje je OKG preduzela za 2015. godinu, a takođe je istakao neke od izazova sa kojima se suočavaju institucije u sprovođenje Zakona o upotrebi jezika.