Saopštenje za javnost 23.12.2014

Radna grupa za zapošljavanje i socijalna pitanja

Priština, 23 decembar 2014
Zgrada Skupštine, sala N-10

Radna grupa za zapošljavanje i socijalna pitanja održala je danas prvi redovni sastanak. Na sednici su članovi izabrali predsednika radne grupe g. Lendrit Ćeli i zamenik predsednika grupe g. Dušan Radaković. Članovi su na sastanku razgovarali o ilegalnim migracijama pripadnika nevećinskih zajednica i usaglasili preporuke koje će radna grupa predložiti Savetu na usvajanje. Takođe, na sastanku je razgovarano o posvećenosti i najboljem funkcionisanju radne grupe u budućnosti.