Saopštenje za javnost 24.01.2018

Radna grupa za zakonodavstvo

Priština, 24 januar 2018

Zgrada Skupštine, sala N-225

Radna grupa za zakonodavstvo održala je danas sednicu na kojoj je razmotrila Zakonodavni program za 2018. godinu, kao i Godišnji plan strateških dokumenata za 2018. Nakon razmatranja, određeni su članovi za dvadeset jedan (21) predlog zakona, kao i dvanaest (12) nacrta strategije, za koje su procenili da mogu biti značajni za zajednice, te da u fazi konsultacija mogu dati komentare sa svoje strane.