Saopštenje za javnost 24.06.2015

Poseta Podgorici

Predsednik Saveta g. Darko Dimitrijević, sa predstavnicima crnogorske zajednice u Savjetu i sa članovima Sekretarijata, boravio je u dvodnevnoj posjeti Crnoj Gori. U okviru ove dvodnevne posjete, delegacija Konsultativnog savjeta za zajednice održala je više sastanaka sa institucijama koje se bave pitanjima nacionalnih manjina u Crnoj Gori. Na sastanku u Ministarstvu za ljudska prava i manjine g. Suad Numanović, ministar za ljudska i manjinska prava i g. Leon Đokaj, generalni direktor Odjeljenja za unapređenje i zaštitu manjinskih prava, upoznao je predstavnike Savjeta sa položajem nacionalnih manjina u Republici Crnoj Gori, kao i sa organizacijom, sastavom i načinom rada Savjeta. šest (6) savjeta za nacionalne manjine u Crnoj Gori. Predstavnici Savjeta i Sekretarijata sastali su se i sa predstavnicima nekoliko nacionalnih savjeta: Nacionalnog savjeta muslimanske manjine u Crnoj Gori g. Sabrija Vullik – predsednik Saveta; Nacionalni savet Roma g. Isen Gaši – predsednik Saveta; Nacionalni savet Albanaca g. Genc Nimanbegu – predsednik Saveta i g. Pal Dreshaj – zamenik predsednika.

Predstavnici navedenih savjeta upoznali su delegaciju Savjeta o položaju svojih zajednica u Crnoj Gori, kao io funkcionisanju njihovih nacionalnih savjeta. U okviru posjete upriličen je prijem predsjednika Republike Crne Gore g. Filip Vujanovići, koji je na sastanku govorio o izuzetno dobrim odnosima između Republike Crne Gore i Republike Kosovo u mnogim oblastima. Vujanović je ocenio da je priznanje crnogorske zajednice u Zakonu o zajednicama i predstavljanje ove zajednice sa dva člana u Konsultativnom savetu za zajednice, kod Kabineta predsednika, veoma važan korak ka ustavnom priznavanju crnogorskoj zajednici u budućnosti.

Na pomenutim sastancima predsedavajući Saveta g. Darko Dimitrijević je upoznao sagovornike o mandatu i ulozi Saveta u zaštiti i unapređenju prava i interesa zajednica i njihovih pripadnika u Republici Kosovo, kao io kontinuiranoj podršci Saveta od strane predsednice, gospođe Atifete Jahjaga.