Saopštenje za javnost 24.12.2015

Konsultativno veće za zajednice

Priština, 24 decembar 2015

Zgrada Skupštine, hala S-I

Konsultativni savet za zajednice održao je danas poslednji redovni sastanak za 2015. godinu. Predsedavajući Saveta g. Darko Dimitrijević, izvestio je članove o aktivnostima koje su se odvijale između dva sastanka Saveta.

Predsednik Radne grupe za zapošljavanje i socijalna pitanja g. Lendrit Ćeli, izneo je članovima komentare dve radne grupe u Projektu socijalnog stanovanja, koje su jednoglasno usvojili članovi Saveta.

Članovi su na sednici razmotrili i usvojili godišnji plan rada Saveta za 2016. godinu, u kome su konkretno definisani: Opšti ciljevi, mere, aktivnosti, institucije i službenici odgovorni za sprovođenje plana, rokovi za njihovo ispunjenje kao i predviđeni su potencijalni rizici koji bi mogli uticati na sprovođenje godišnjeg plana rada.