Saopštenje za javnost 25.06.2015

Radna grupa za pitanja obrazovanja

Priština, 25 jun 2015
Zgrada Skupštine, sala N-10

Radna grupa za pitanja obrazovanja danas je održala redovni sastanak na kojem su članovi grupe razgovarali o nedostatku pojedinih udžbenika za učenike bosanske i turske zajednice.

Nakon razgovora koje su održali članovi, predsednik radne grupe g. Mejdin Saliji, predložio je davanje saglasnosti na preporuku koja će se baviti pitanjem nedostajućih nastavnih tekstova i prateće literature. Predlog su podržali svi članovi radne grupe, ista preporuka biće upućena Savetu na saglasnost.