Saopštenje za javnost 25.09.2017

Konsultativno veće za zajednice

Radionica za prezentaciju i razmatranje Nacrta Statuta Konsultativnog veća za zajednice, u kojoj su učestvovali: članovi Saveta, službenici Sekretarijata Saveta i službenici Odeljenja za pravne poslove i međunarodne odnose, održana je organizovano i održano od 19. do 22. septembra 2017. godine u Draču, Albanija.

Tokom radnih dana u ovoj radionici, u kojoj je razmatran Nacrt Statuta Saveta, članovi Veća, kao i ostali učesnici, davali su svoj doprinos kroz predloge, komentare i konkretne sugestije u nacrtu Nacrta Statuta koji je u u pregledu.

Konačna verzija Nacrta statuta, koja će sadržati neke od predloga, komentara i sugestija članova Saveta, kao i drugih učesnika radionice, pratiće naredne korake do konačne pripreme. predsednik Republike.

Troškove za organizaciju radionice pokrio je projekat „Osnaživanje i održivost Konsultativnog saveta za zajednice“ koji je podržala Ambasada Kraljevine Norveške.