Saopštenje za javnost 27.10.2015

Sastanak sa zajednicom Goran

Dragaš, 27 octobar 2015

Dva člana goranske zajednice u Konsultativnom veću za zajednice, u saradnji i podršci Sekretarijata Saveta, 27. oktobra 2015. godine organizovali su sastanak sa predstavnicima Akreditovanih organizacija, Mreže nevladinih organizacija goranske zajednice i drugi predstavnici zajednice. Član Saveta, g. Fergap Zaimi je na sastanku predstavio svoje opredeljenje i opredeljenje drugog člana, g. Naziv Zurapi, za zaštitu i unapređenje prava pripadnika goranske zajednice. Prisutni su cenili konsultacije i stalnu komunikaciju dva člana Saveta, sa ostalim predstavnicima društva u civilnom sektoru zajednice. Na sastanku su pokrenuta i razmotrena neka od pitanja sa kojima se suočava zajednica Gorana, uglavnom u opštini Dragaš, za koja je naglašeno da treba da postoji zajedničko zalaganje svih aktera zajednice, u cilju rešavajući ih u budućnosti.