Saopštenje za javnost 27.10.2016

Radna grupa za pitanja kulture

Priština, 27 octobar 2016

Zgrada Skupštine, sala N-225

Radna grupa za pitanja kulture održala je danas sastanak na kome su članovi radne grupe izabrali gđu. Esin Sisko, predsedavajući, kao i g-din Živoin Ćirković, zamenik predsednika Radne grupe za pitanja kulture. Na drugom mestu, članovi su razgovarali o funkcionisanju radne grupe i kulturnim aktivnostima koje bi mogli da organizuju u budućnosti.