Komunikatë për shtyp 27 tetor 2016

Grupi Punues për Çështje të Kulturës

Prishtinë, më 27 tetor 2016

Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225

Grupi Punues për Çështje të Kulturës, ka mbajtur sot mbledhje, në të cilën anëtarët e grupit punues, kanë zgjedhur, znj. Esin Sisko,kryesuese, si dhe z.Živoin Ćirković, zëvendëskryesues të Grupit Punues për Çështje të Kulturës. Në pikën të ndryshme anëtarët diskutuan lidhur me mënyrën e funksionimit të grupit punues dhe aktivitet kulturore që mundë t’i organizojnë në të ardhmën.