Saopštenje za javnost 28.01.2015

Radna grupa za zakonodavstvo

Priština, 28 januar 2015
Zgrada Skupštine, sala N-10

Radna grupa za zakonodavstvo održala je danas prvi redovni sastanak za 2015 godinu, kojim je predsedavao g. Fergap Zaimi.. Na sastanku su razmotreni Zakonodavni program za 2015 i Plan strateških dokumenata za 2015. Članovi radne grupe su opredeljeni za neke od nacrta zakona i strategija za koje su procenili da mogu da ponude svoje doprinos u fazi konsultacija javnost.