Komunikatë për shtyp 28 janar 2015

Grupi Punues për Legjislacion

Prishtinë, 28. janar 2015
Ndërtesa e Kuvendit, salla N-10

Grupi Punues për Legjislacion mbajti sot mbledhjen e rregullt e para për vitin 2015, me të cilin kryesoi z. Fergap Zaimi.. Në mbledhje u shqyrtua Programi Legjislativ për vitin 2015 dhe Plani i Dokumenteve Strategjike për vitin 2015. Anëtarët e grupit punues u përcaktuan për disa nga projektligjet dhe strategjitë , për të cilat vlerësuan se mundë të ofrojnë kontributin e tyre në fazën e konsultimeve publike.