Saopštenje za javnost 28.05.2015

Konsultativno veće za zajednice

Priština, 28 maj 2015
Zgrada Skupštine, hala S-I

Konsultativni savet za zajednice održao je danas svoj redovni sastanak. Predsednik Saveta g. Darko Dimitrijević i rukovodioci tri (3) radne grupe g. Taner Gucluturk, gđa. Esin Šiško i g. Mejdin Saliji je upoznao članove sa aktivnostima koje su se odvijale između dva sastanka Savjeta.

Takođe, član Adem Abazaj je obavestio članove Saveta o svom učešću na radionici koju su organizovali Ministarstvo administracije lokalne samouprave i OEBS.

Savet je razmotrio i usvojio predlog preporuke Radne grupe za pitanja jezika, sa kojom preporukom opština Prizren, Gnjilane, Peć, Priština, Vučitrn i Mitrovica, preduzme odgovarajuće mere i radnje u cilju trajne bezbednosti u skladu sa u skladu sa zakonom, za srpski, turski i bosanski jezik, prema službenom statusu i službenoj upotrebi ovih jezika u navedenim opštinama.

Na današnjoj sednici Savet je izabrao g. Fehmi Rekhepi, član Radne grupe za pitanja obrazovanja. g-din Gazmen Salijević i g. Blerim Ibrahimi, u Radnoj grupi za zapošljavanje i socijalna pitanja. g-din Emrah Čermjani, u Radnoj grupi za pitanja kulture i g. Gazmen Salijević, u Radnoj grupi za jezička pitanja.