Saopštenje za javnost 29.03.2016

Radna grupa za pitanja obrazovanja i Radna grupa za zakonodavstvo

Priština, 29 mart 2016
Zgrada Skupštine, sala N-303

Radna grupa za pitanja obrazovanja i Radna grupa za zakonodavstvo održale su danas zajednički sastanak na kome su razmotrile Nacrt zakona o Inspektoratu za obrazovanje u Republici Kosovo. Članovi radnih grupa su ocenili sadržaj Nacrta zakona, i usaglasili komentar sa kojim će se dodati novi član ili preformulisati član 8 Nacrta zakona, gde bi se istaklo da u slučaju imenovanja inspektora, treba poštovati zastupljenost članova nevećinskih zajednica, kao što je definisano članom 11. Zakona o javnoj službi Republike Kosovo.