Saopštenje za javnost 30.01.2018

Konsultativno veće za zajednice

Priština, 30 januar 2018

Zgrada Skupštine, sala N-10

Konsultativni savet za zajednice održao je danas prvi redovni sastanak za 2018. Na sastanku je predsedavajući Saveta g. Gazmen Salijević, g. Agim Rifat, šef radne grupe za zakonodavstvo, gđa. Esin Šiško, član Radne grupe za pitanja obrazovanja, kao i g. Živojin Ćirković, član Radne grupe za pitanja kulture, upoznao je članove o aktivnostima koje su sprovedene između dva sastanka Saveta. Veće je na sednici izabralo g. Isak Meta, kao član Radne grupe za pitanja obrazovanja, kao i g. Berhil Šasivari, član Radne grupe za jezička pitanja.