Saopštenje za javnost 30.05.2017

Konsultativno veće za zajednice

Priština, 30 maj 2017

Zgrada Skupštine, hala S-I

Konsultativni savet za zajednice održao je danas redovnu mesečnu sednicu na kojoj je predsedavajući Saveta g. Gazmen Salijević je upoznao članove Saveta sa aktivnostima koje su se odvijale između dve sednice Saveta. Isto tako, šefica Radne grupe za jezička pitanja gđa. Sanja Vuković je obavestila članove o sastanku Radne grupe održanom 2. maja 2017. godine. Nakon sastanka, članovi Veća su razmotrili predlog i preporuku Radne grupe za jezička pitanja i jednoglasno ga usvojili. Preporukom se traži od Ministarstva državne uprave da preduzme odgovarajuće mere i radnje kako bi onlajn sistem za prijavu NVO, na srpskom jeziku na sajtu ovog ministarstva, što pre bio u funkciji, kako bi Ministarstvo za javnu upravu, da ispuni obavezu u sprovođenju Zakona o službenim jezicima u Republici Kosovo.