Saopštenje za javnost 31.03.2016

Konsultativno veće za zajednice

Priština, 31 mart 2016

Zgrada Skupštine, hala S-I

Konsultativni savet za zajednice održao je danas redovnu sednicu na kojoj je g. Darko Dimitrijević, predsednik Saveta g. Taner Gucluturk, šef Radne grupe za jezička pitanja, g. Mejdin Saliji, šef Radne grupe za pitanja obrazovanja, kao i g. Fegap Zaimi, šef Radne grupe za zakonodavstvo, upoznao je članove sa aktivnostima koje su razvijene između dva sastanka Saveta.

Takođe za svoje učešće, na sastancima različitih radnih grupa, kao i na okruglim stolovima, u svojstvu članova Saveta, najavili su: gđa. Esin Šiško, gđa. Jelena Kostić, g-din Mejdin Saliji, kao i g. Emrah Cermjani.

U nastavku sastanka, na predlog Radne grupe za pitanja obrazovanja i Radne grupe za zakonodavstvo, članovi Saveta su usvojili komentar na Nacrt zakona o Inspektoratu za obrazovanje u Republici Kosovo, uz komentar traži se da se preformuliše član 8 ovog Nacrta zakona, tako da u slučaju imenovanja inspektora, predstavljanje bude obezbeđeno i za pripadnike nevećinskih zajednica na Kosovu.