Saradnja Saveta sa lokalnim mehanizmima za zajednice u Republici Kosovo

26. novembar 2019

Konsultativni savet za zajednice održao je okrugli sto na temu „Saradnja Saveta sa lokalnim mehanizmima za zajednice u Republici Kosovo“. Za ovim stolom g. Lazar Radulović, predsednik Saveta, predstavio je prisutnima ulogu, mandat i rad Saveta. Pored predsedavajućeg, i gđa. Senada Sagdati, gđa. Ivana Đokić, g. Serafedin Omer, g. Berhil Šasivari, g. Dejan Repanović je ispred učesnika predstavio rad radnih grupa za 2019. Potom su usledile diskusije učesnika i članova Saveta o pronalaženju najboljih načina saradnje u budućnosti.