Sastanak konsultativnog veća i glasanje za radne grupe

Dana 27 novembar 2018

Zgrada Skupštine, kancelarija N-10

Konsultativni savet za zajednice održao je redovnu mesečnu sednicu na kojoj je predsedavajući izveštavao članove Saveta o svojim obavezama i radu Predsedništva od konstitutivnog sastanka do sada.

Predsednik Saveta g. Živoin Ćirković, obavestio je o poseti vojnom logoru Bonstil i susretu sa pukovnikom g. Nik Dučić, zatim sastanak sa norveškim ambasadorom g. Per Strand Sjaastad i mnogi nastupi na radiju i televiziji.

Na sednici je iznet predlog odluke za formiranje radnih grupa, koje su izglasali i članovi Saveta.

Radne grupe i broj članova:

  • radna grupa za pitanja obrazovanja imaće pet članova
  • radna grupa za pitanja zapošljavanja i socijalna pitanja imaće pet članova
  • radna grupa za pitanja kulture imaće pet članova
  • radna grupa za pitanja jezika imaće pet članova
  • radna grupa za zakonodavstvo imaće pet članova