Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

26. novembar 2020, Priština

Konsultativno veće za zajednice je na danas održanom sastanku razmatralo predlog za formiranje radnih grupa. Nakon rasprave, članovi Veća su jednoglasno usvojili predlog za formiranje pet radnih grupa. Na sastanku je usvojen i predlog za imenovanje g. Ridvan Gaši, u svojstvu predstavnika posmatrača iz Saveta, u Tehničkoj grupi za zaštitu od diskriminacije zajednica Roma, Aškalija i Egipćana.