Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

29. oktobar 2020, Priština

Konsultativni savet za zajednice održao je konstitutivni sastanak sa novim članovima. Savet je na sednici izabrao predsedništvo u sastavu od tri člana, kojim je predsedavao g. Aleksandar Rapajić, dok je zamenik rukovodioca g. Almedin Fejza, i gđa. Josipa Čolakić.