Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

29. Tetor 2020, Prishtinë

Këshilli Konsultativ për Komunitete mbajti takimin konstituiv me anëtarët e rinj. Në takim Këshilli, zgjodhi kryesinë në përbërje prej tre anëtarëve, kryesues z. Aleksandar Rapajić, ndërsa zëvendës kryesues, z. Almedin Fejza, dhe znj. Josipa Čolakić.