Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

27. februar 2020, Priština

Konsultativno veće za zajednice je danas održalo redovnu sednicu na kojoj su predsedavajući Saveta i predsednici radnih grupa izvestili članove o svojim aktivnostima između dva sastanka Saveta. Savet je na sednici usvojio predlog člana Emraha Čermjanija da se opštini Đakovica uputi zahtev za izmeštanje otpada iz naselja Ali Ibra na drugu lokaciju.