Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

24. decembar 2019, Priština

Konsultativni savet za zajednice održao je danas redovnu mesečnu sednicu na kojoj je predsedavajući Saveta g. Lazar Radulović, a predsedavajući radnih grupa upoznali su članove sa sprovedenim aktivnostima između dva sastanka Veća. Vijeće je na današnjoj sjednici razmotrilo i usvojilo godišnji plan rada za 2020. godinu. Takođe, na današnjoj sjednici Vijeće je jednoglasno osudilo nasilje i govor mržnje prema studentu Emiru Haliloviću, pripadnicima bosanske zajednice, od strane studenata Albanaca u OŠ „7. septembar“ u Vitomirici.