Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

31. jul 2019, Priština

Konsultativno veće za zajednice je na današnjem sastanku razmotrilo predloge i preporuke radnih grupa. Nakon razmatranja, preporuke sa predloženim dopunama su jednoglasno usvojili članovi Saveta. Odobrene preporuke se odnose na pitanja iz oblasti obrazovanja, zapošljavanja i predstavljanja pripadnika zajednica u opštinama u skladu sa zakonom, kao i sprovođenje Zakona o jezicima u opštini Gnjilane. Preporuke će biti poslate: Ministarstvu prosvete, nauke i tehnologije, opštini Gnjilane i svim opštinama u Republici Kosovo.