Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

30. maj 2019, Priština

Foto: Arhiv

Konsultativno veće za zajednice održalo je danas redovnu sednicu na kojoj su članove obavestili predsedavajući i šefovi radnih grupa o aktivnostima koje su sprovedene između dva sastanka Saveta. Savet je na sednici razmotrio i usvojio predlog komentara Radne grupe za zakonodavstvo na nacrt propisa za izmenu i dopunu Uredbe (KRK) – br. 21/ 2015 o procedurama i kriterijumima za izdavanje sertifikata građanima Republike Kosovo koji su dobili diplome Univerziteta u Severnoj Mitrovici, radi konkurisanja za posao i dobijanja licenci i stručnih ispita u javnim institucijama.