Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

28. februar 2019, Priština

Foto: Sednica Saveta

Konsultativno veće za zajednice je održalo redovnu mesečnu sednicu na kojoj su predsedavajući Saveta i predsedavajući radnih grupa obavestili članove o aktivnostima sprovedenim između dva sastanka Saveta. Na sastanku se takođe razgovaralo o raznim pitanjima od interesa za članove zajednice.