Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

28 Shkurt 2019, Prishtinë
Foto: Takimi I Këshillit

Këshilli Konsultativ për Komunitete ka mbajtur takimin e rregullt mujor, në të cilin kryesuesi i Këshillit, dhe kryesuesit e grupeve punuese i informuan anëtarët për aktivitetet e realizuara ndërmjet dy takimeve të Këshillit. Në takim u diskutua edhe për çështje të ndryshme me interes për pjesëtarët e komuniteteve.