Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

27. decembar 2018, Priština

Konsultativno veće za zajednice održalo je redovnu i poslednju sednicu za ovu godinu, na kojoj je razmotrilo i odobrilo predlog godišnjeg plana rada za 2019. Na sastanku su predsedavajući Saveta i predsedavajući radnih grupa obavestili članove o aktivnostima sprovedenim između dve sednice Saveta.