Konstitutivan sastanak Konsultativnog veća za zajednice

Konsultativno veće za zajednice danas je održalo konstitutivan sastanak sa novim članovima. Na sastanku Veće je izabralo rukovodstvo od tri člana. Za predsedavajućeg Veća izabran je Agim Ferati, dok su za zamenika izabrani gđa. Sevim Bërveniku i g. Bajram Ilazi.