Takimi Konstituiv i Këshillit Konsultativ për Komunitete

Këshilli Konsultativ për Komunitete ka mbajtur sot takimin konstituiv me anëtarët e rinj. Në takim Këshilli, zgjodhi kryesinë në përbërje prej tre anëtarëve. Kryesues i Këshillit u zgjodh z. Agim Ferati, ndërsa zëvendës kryesuese, znj. Sevim Bërveniku, dhe z. Bajram Ilazi.