Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

Konsultativno veće za zajednice na današnjem sastanku razmatralo je predlog godišnjeg plana rada za 2023. godinu. Nakon diskusije i razmatranja predloženog plana rada isti je jednoglasno usvojen od strane članova Veća. Na sastanku predsedavajući Veća i predsedavajući radnih grupa obavestili su članove o realizovanim aktivnostima između dva sastanaka Veća.

Na kraju sastanka predsedavajući je čestitao članovima novogodišnje praznike i poželeo im uspeha u njihovom radu u toku 2023. godine.

Nakon sastanka Veće je organizovalo koktel za kraj godine na kome je prisustvovala i Predsednica Republike Kosovo gđa. Vjosa Osmani Sadriu.