Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

Konsultativno veće za zajednice na današnjem sastanku razmatralo je predlog komentare Radne grupe za zakonodavstvo na Nacrt Zakona za umetnost i kulturu, a nakon diskusije isti su usvojeni od strane članova Veća. Takođe, na sastanku su razmatrani i komentari radne grupe na Strategiju za zaštitu i promovisanje prava zajednica i njihovih pripadnika 2023 – 2027, a nakon diskusije, uz dodatne predloge komentari su usvojeni od strane članova Veća.