Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

Konsultativno veće za zajednice na današnjem sastanku usvojilo je predlog o imenovanju jednog člana u Radnoj grupi za zakonodavstvo. Na sastanku Veće je razmatralo i usvojilo godišnji izveštaj rada za 2022. godinu. Takođe, Veće je razmatralo i usvojilo preporuku za opštinu Gračanica u vezi sa upotrebom službenih jezika u toj opštini.