Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

Konsultativno veće za zajednice održalo je redovan sastanak na kojem je učestvovala gđa. Arnhild Spence, Koordinator UN-a za razvoj, koja je članovima Veća predstavila predlog Fonda za izgradnju mira generalnog sekretara UN-a. Nakon prezentacije gđe. Spence, članovi Veća su postavljali pitanja i izneli ideje u vezi sa fondom. Na sastanku predsedavajući Veća i predsedavajući radnih grupa obavestili su članove o realizovanim aktivnostima između dva sastanaka Veća.

Pod tačkom razno, g. Aleksandar Rapajić, u svojstvu predstavnika nvo-a ACDC, obavestio je članove Veća o planu izrade internet portala namenjenom zajednicama, podržanog od strane IOM-a, a u saradnji sa Kancelarijom za pitanja zajednica.