Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

Konsultativno veće za zajednice održalo je redovan sastanak na kome je učestvovao g. Lazar Radulović, zamenik ministra u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, koji je obavestio članove u vezi sa pripremama za objavljivanje konkursa za dodelu grantova od strane Ministarstva. G. Radulović pozvao je članove da obaveste pripadnike svojih zajednica kako bi aplicirali za garantove kada se objavi konkurs. Na sastanku članovi su razmatrali i usvojili predlog komentare na Nacrt zakona o putevima i Nacrt administrativnog uputstva za dodelu stipendija, kao i predlog preporuke za Ministarstvo lokalne samouprave i Ministarstvo unutrašnjih poslova.