Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

Konsultativno veće za zajednice održalo je redovan mesečni sastanak na kome su predsedavajući Veća i predsedavajući radnih grupa obavestili članove o realizovanim aktivnostima između dva sastanaka Veća. Na sastanku su takođe članovi Veća razmatrali i usvojili predlog komentare na Nacrt uredbe o decentralizovanom postupku prijema u civilnoj službi, koji će biti poslani nadležnom ministarstvu.