Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

Konsultativno veće za zajednice na današnjem sastanku razmatralo je predlog preporuku za Ministarstvo finansija, rada i transfera, kao i predlog komentare na Strategiju zapošljavanja – Kosovo 2023 – 2027 i isti su jednoglasno usvojeni. Na sastanku članovi Veća usvojili su predlog za imenovanje članice Radne grupe za pitanja obrazovanja gđu. Sevim Bërveniku, kao i člana Radne grupe za socijalna pitanja i pitanja zapošljavanja g. Agima Feratija, koji su zamenili članove g. Atakana Koro i gđu. Brankicu Virijević u dve pomenute grupe. Na sastanku predstavnik NVO-a ACDC g. Aleksandar Rapajić predstavio je članovima Veća prvu verziju platforme za Kancelariju za pitanja zajednica – projekat podržan od strane IOM-a.