Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

Konsultativno veće za zajednice održalo je redovni mesečni sastanak gde su predsedavajući Veća i predsedavajući radnih grupa obavestili članove o realizovanim aktivnostima između dva sastanaka Veća. Član Agim Ferati obavestio je članove Veća u vezi sa pripremama za popis stanovništva na Kosovu koji će se organizovati od 05. aprila do 17. maja 20234. godine.