Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

Këshilli Konsultativ për Komunitete mbajti takimin e rregullt mujor, ku kryesuesi i Këshillit dhe kryesuesit e grupeve punuese i njoftuan anëtarët për aktivitetet e realizuara në mes dy takimeve të Këshillit. Anëtari Agim Ferati i njoftoi anëtarët e Këshillit lidhur me përgaditjet për regjistrimin e popullësisë në Kosovë, i cili do të jetë nga 05 prill deri me 17 maj 2024.