Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

23. decembar 2021, Priština

Konsultativno veće za zajednice je na danas održanoj sednici razmotrilo predlog godišnjeg plana rada za 2022. Nakon rasprave i razmatranja predloga godišnjeg plana rada, jednoglasno su ga usvojili članovi Saveta. Savet je na sednici razmotrio i usvojio predlog i preporuku Radne grupe za pitanja jezika za Ministarstvo lokalne uprave.