Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

2. jun 2022, Priština

Konsultativni savet za zajednice je na danas održanoj sednici razmotrio preporuke koje je predložila Radna grupa za pitanja jezika, za opštinu Prizren i za Ministarstvo kulture, nakon razmatranja koje su odobrili članovi Saveta. Takođe, na sednici je Savet razmatrao predlog i komentar koji je predložio predsedavajući Radne grupe za zakonodavstvo, na Nacrt zakona o Institutu za zločine počinjene tokom rata na Kosovu, ali isti nije naišao na saglasnost članova Odbora Savet.