Sastanak radne grupe za jezička pitanja

21. mart 2019, Priština

Radna grupa za jezička pitanja održala je danas sastanak na kome su učestvovali i zvaničnici iz Kancelarije Poverenika za jezike. Tema razgovora bila je analiza stanja u primeni Zakona o upotrebi jezika na Kosovu i koraci koje treba preduzeti za njegovu primenu. Dogovorena je i buduća saradnja dve institucije.